Benim İşyerim Sigortası

Benim İşyerim Sigortası, işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır.
Benim İşyerim Sigortası sizi ve işyerinizi aşağıdaki durumlarda teminat altına almaktadır:
 • Yangın, yıldırım, infilak, duman, Dahili su, Fırtına,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
 • Terörizm, Yer kayması, Kar ağırlığı,
 • Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması),
 • İş durması, Enkaz kaldırma, Yangın mali sorumluluk,
 • Kira kaybı, Alternatif işyeri masrafları, Cam kırılması, Hırsızlık,
 • İşveren mali sorumluluk, Hukuksal koruma,
 • Sürekli sakatlık sonucu iflas, Zurich Sigorta Yardım Hizmetleri.
Ek olarak isteyebileceğiniz teminatlar:
 • Deprem,
 • Kasa (Yangın ve Hırsızlık)
 • Para nakli,
 • Elektronik cihaz,
 • Emniyeti suistimal,
 • Sel ve su baskını.

 Önemli Noktalar

Tek bir poliçeyle hem işyerinizi hem sizi güvence altına almaktayız.

Sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi durumunda, peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı güvence altına almaktayız.

Kiracının kira kaybı teminatında, sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi durumunda peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı toplam yangın sigorta bedelinin % 15’ini geçmemek şartıyla güvence altına alınmaktadır.

Kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedelini güvence altına almaktayız.

Mal sahibinin kira kaybı teminatında, kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen