Destek Sigortası

Bu sigorta kişilerin gelecekleri için yaptıkları tasarruflarının hedeflenen birikime ulaşmasında güvence sağlamaktadır.
Kimler Katılabilir?

Bu sigortaya 18-60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes katılabilmektedir.

Sigorta süresi en az 1, en fazla 10 yıl olabilir.

Prim

Bu sigortada primler sigortalının yaşı, cinsiyeti, aylık gelirine, tasarruf etmek istediği tutar ve tasarruf süresine göre hesaplanmaktadır.

Teminatlar cinsiyet, yaş, aylık katkı payı tutarı/ tasarruf tutarı ve emeklilik hedeflenen yaşın bileşiminden hesaplanmaktadır. Teminattan prime gitme mantığı bulunmamaktadır.

Bu sigorta taksitli prim ödemeli bir sigortadır.

Örnek: 35 yaşında 2.000 TL geliri olan bir erkek sigortalı için 100 TL tasarruf tutarı ve 21 yıl tasarruf süreli ve 10 yıllık bir destek sigortasının prim ve teminatları şu şekildedir:

Vefat teminatı 14.572 TL (her yıl azalmakta)

Kaza sonucu vefat teminatı 25.200 TL (süre boyunca sabit)

Maluliyet maaşı 800 TL + 100 TL (emeklilik yaşına kadar)

Primi 16,71 TL

Aynı örnek kadın sigortalılar için:

Vefat teminatı 14.572 TL (her yıl azalmakta)

Kaza sonucu vefat teminatı 25.200 TL (süre boyunca sabit)

Maluliyet maaşı 800 TL + 100 TL (emeklilik yaşına kadar)

Primi 15,81 TL

 Önemli Noktalar

Sağladığı Teminatlar
Sigortalının Vefatı Halinde

Lehtara kalan süre için yapılması düşünülen tasarruf tutarlarının peşin değeri olarak belirlenecek meblağ ödenerek sigorta sona erdirilmektedir.

Sigortalının Kazaen Vefatı Halinde

Lehdara sigortalının vefatı halinde ödenecek teminatıyla birlikte sigorta başlangıcında belirtilen kaza sonucu vefat teminatı ödenmektedir.

Kalıcı Tam Maluliyet Teminatı

Sigortalının tam maluliyeti durumunda hedeflenen sürenin sonuna kadar belirtilen tasarruf tutarının sigorta başlangıcında belirlenmiş olan 1 ila 8 katı arasında maluliyet maaşı ödenir ve buna ilaveten poliçeye konu olan aylık tasarruf miktarı kadar ek ödeme bulunmaktadır. Bu durumda toplam maluliyet maaşı tutarı 9 kat olarak nitelendirilebilmektedir.