Sağlık Sigortaları

Hayatta her zaman her şey planlandığı gibi ilerlemiyor. Acil Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası, Kritik Hastalık Sigortası ve VIP Sağlık Sigortaları ile hazırlıklı olun, güvende kalın.

Acil Sağlık Sigortası

 • Hayatta her zaman her şey planlandığı gibi ilerlemiyor. Acil Sağlık Sigortası yaptırın aniden başınıza gelebilecek bir riske karşı önceden hazırlıklı olun!
 • Hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderleri poliçede yazılı teminatlar dahilinde karşılanır.
 • Acil Sağlık Sigortası aşağıdaki durumları kapsar:
 • Suda boğulma,
 • Trafik kazası
 • Darp ve benzeri genel vücut travması (yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları, cerrahi müdahale gerektiren tüm kırıklar, alçı, darbe sonucu sinir kopmaları ya da kesilmesi sonucu dikiş atılması, akut masif kanamalar vb.)
 • Kurşunlanma, bıçaklanma (cürüm ve cürüme teşebbüs hali istisnadır.)
 • Tahriş edici madde yanıkları ve tahriş edici gazların solunması (intihar girişimi kapsam dışıdır.)
 • Akrep, yılan, örümcek, arı sokmaları sonucu oluşabilen anjioödem ve anaflatik şok,
 • Hayvan ısırıkları,
 • Yanıklar,
 • Hayati tehlike arz eden ilaç, gıda ve kimyasal madde zehirlenmeleri (intihar teşebbüsü hariç)
 • Poliçe öncesine dayanan koroner arter hastalığı ve ritim bozukluğu tanısı yoksa Akut Miyokart Enfarktüsü ve yatarak tedavi gerektiren ciddi ritim bozukluğu (kesin tanının doktor raporu ve tetkiklerle konmuş olması gerekir.)
 • Poliçe öncesinde tanı konmuş her hangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan beyin kanamaları (hipertansiyonu olanlarda ve doğumsal damar anomalisi olanlarda, poliçe öncesi bilinen beyin kist ve tümörlerinde beyin kanaması kapsam dışıdır.)
 • Poliçe öncesinde tanı konmuş her hangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler (yüz felci kapsam dışıdır.)
 • Mide perforasyonu (poliçe öncesi tespit edilmiş mide-duedonum ülseri olanlarda ve kronik alkol kullanımı olanlarda kapsam dışıdır.)
 • Dış gebelik rüptürü (tanısı daha önce konulmuş olanlar ile takibe alınanlar için kapsam dışıdır.)
 • Menenjit, ensefalit ve beyin absesi,
 • Akut böbrek yetmezliği (gebelik toksemisi ve intihar teşebbüsü sebebi ile oluşanlar hariç)
 • Elektrik çarpması
 • Donma,
 • Göz yaralanmaları,
 • Akut hipertansif atak (poliçe öncesinde hiç hipertansiyon problemi olmayanlar için teminat altındadır.)
 • Şuur kaybına neden olan her türlü hal (madde bağımlılığa ve tanısı poliçe öncesi konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olanlar kapsam dışıdır.)
 • Akut apandisit,
 • Solunum sistemine yabancı cisim kaçması (aspirasyon),

Seyahat Sağlık Sigortası

Siz Seyahat Sağlık Sigortası yaptırarak yolculuğun keyfini sürün. Yolculuğunuz sırasında yaşanabilecek olası sağlık sorunlarıyla biz ilgilenelim.

Seyahat Sigortası ile sigortalı, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri esnasında karşılaşabileceği ani ve harici kazalar ile hastalıklara karşı teminat altına alınmaktadır.

 
Seyahat Sağlık Sigortası ile alınabilecek teminatlar şunlardır:
 • Tedavi masrafları
 • Tıbbi nakil
 • Tıbbi danışma
 • Acil ilaç organizasyonu
 • Seyahatin iptali
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması
 • Sigortalının aile üyelerinden birinin refakat için seyahati ve konaklaması
 • Acil durumlarda geri dönüş organizasyonu
 • Vefat eden sigortalının cenazesinin nakli
 • Birlikte seyahat eden aile üyelerinin dönüşü
 • Bagaj kaybı veya hasarı
 • Gecikmeli bagaj
 • Gecikme teminatı
 • Genel bilgi hizmetleri
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Hukuki danışma
 • Kişisel sorumluluk
 • Acil durumlarda avans ödeme
 • İdari asistans
 • Seyahat acentesinin iflası/seyahat acentesinden kaynaklanan hizmet kusurları.

Kritik Hastalık Sigortası

Başınıza kötü bir şey gelmez ama; gelse de Kritik Hastalık Sigortası ile güvence altındasınız.

Miyokard infarktüsü, hastalık sonucu inme, kanser, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyetı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak kaybı, multiple sclerosis, kalp kapakçığı değişimi, işitme kaybı, motor nöron hastalığı, büyük yanıklar, körlük ve organ nakilleri gibi rahatsızlıkların gerçekleşmesi durumunda poliçede belirlenmiş olan teminat limiti sigortalıya ödenmektedir.

Kritik Hastalık Sigortası Özel Şartları için tıklayınız..

VIP Silver Sağlık Sigortası

VIP Silver Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, B tipi anlaşmalı kurumlarımızda kurumun kadrolu uzman doktorları tarafından ya da şirketimizin B tipi anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise değişik alternatiflerin yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.

VIP Silver Sağlık Sigortası Özel Şartları için tıklayınız.

VIP Silver Sağlık Sigortası Teminat Tablosu için tıklayınız.

VIP Gold Sağlık Sigortası

VIP Gold Sağlık Sigortası ile olası risklere karşı limitsiz güvence altındasınız!

VIP Gold Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, anlaşmalı / anlaşmasız tüm kurumlarda (Florance Nightingale Hastaneler Grubu’nda yapılacak cerrahi ya da medikal yatış giderleri ise poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak %70 kapsamla karşılanır.); kurumun kadrolu uzman doktorları tarafından ya da şirketimizin anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise limitsiz ve katılımsız ayakta tedavi seçeneğinin de yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.

VIP Gold Sağlık Sigortası Özel Şartları için tıklayınız.

VIP Gold Sağlık Sigortası Teminat Tablosu için tıklayınız.

VIP Platinum Sağlık Sigortası
VIP Platinum Sağlık Sigortası ile size limitsiz hizmet sunuyoruz.VIP Platınum Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, anlaşmalı / anlaşmasız tüm kurumlarda; kurumun kadrolu uzman ya da akademik ünvana sahip doktorları tarafından ya da şirketimizin anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise limitsiz ve katılımsız ayakta tedavi seçeneğinin de yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.VIP Platinum Sağlık Sigortası teminat tablosu için tıklayınız.VIP Platinum Sağlık Sigortası özel şartları için tıklayınız.