Kuyumcu Paket Sigortası

Stok Teminatı, Seyahatteki Riskler Teminatı, Çalışma Saatleri Dışında Kasa Dışında Bulunan Stoklar Teminatı, Sergi Teminatı ve Sevkiyat Teminatı
Kuyumcu Paket Sigortası

Kuyumcu Paket Sigortası ile, sigortalının stoklarında veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve terör risklerinin meydana getireceği zararlar da kapsama dahil edilebilecek şekilde, herhangi bir nedenle meydana gelen zarar ve kayıplar teminat altına alınmaktadır.

Kuyumcu Paket Sigortası aşağıdaki teminatları içermektedir:

Stok Teminatı:

Sigortalının mülkiyetinde olan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerinde yangın, yıldırım, infilak, sel, su baskını, dahili su, hava – kara taşıtları çarpması, ve hırsızlık riskleri neticesinde meydana gelebilecek zararlar güvence altına alınmaktadır.

Stok Teminatı kapsamına isteğe bağlı olarak aşağıdaki durumlardaki riskler de dahil edilebilmektedir.
Seyahatteki Riskler Teminatı:

Sigortalının veya çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ticari amaçlı olarak yaptıkları seyahatlerde yanlarında taşıdıkları, sigortalının mülkiyetinde olan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerinde seyahat süresince poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Çalışma Saatleri Dışında Kasa Dışında Bulunan Stoklar Teminatı:

Sigortalının poliçede belirtilen adresinde işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerini saklayabileceği güvenli bir kasa olmaması ve sigortalının çalışma saatleri dışında poliçe kapsamına dahil ettiği sigortalı varlıklarını daha güvenli olduğunu düşündüğü bir yerde bulundurması durumunda poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Sergi Teminatı:

Sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşyalarının ticari amaçlı olarak sergilenmesi esnasında poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Sevkiyat Teminatı:

Sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerini ticari amaçlı olarak hava kargosu, güvenlik şirketi, posta, acil kurye vb. yollarla bir yerden bir yere sevketmesi durumunda poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Kuyumcu Paket Sigortasına isteğe bağlı olarak Demirbaş, Emanete Bırakılan Mallar, Emniyeti Suistimal, Terör ve Deprem ek teminatları da dahil edilebilmektedir.

 Önemli Noktalar

Kuyum sektöründe faaliyet gösteren firmaların ticari faaliyetlerinde kullandıkları altın, gümüş vb. tüm mallarını tek bir poliçe ile güvence altına alma imkanı,

Ticari amaçlı olarak yapılan seyahatlerdeki riskleri güvence altına alma imkanı,

İşyerinde güvenli bir kasa olmaması durumunda sigorta kapsamına alınan stoğun çalışma saatleri haricinde işyeri dışında bulundurulması durumundaki riskleri güvence altına alma imkanı,

Stok sevkiyatı esnasında gerçekleşen riskleri güvence altına alma imkanı,

Sigortalıya emaneten bırakılan ve ticari amaçlı kullanılabilecek malları güvence altına alma imkanı,

Sigortalının hizmetinde çalışanların emniyeti suistimalleri durumunda meydana gelecek zararları teminat altına alma imkanı,

Sigortalı mahalde bulunana demirbaşları teminat altına alma imkanı,

Terör ve deprem risklerine bağlı olarak meydaba gelecek zararları teminat altına alma imkanı,

İsteğe göre 1-6 arasında değişen farklı taksit seçenekleri.