Yatırımlı Hayat Sigortası

Yatırımlı Hayat Sigortası yaptırın, sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alın…
Yatırımlı Hayat Sigortası Kapsamı

Yatırımlı Hayat Sigortası, muhtelit (karma) bir sigorta türüdür. Bu, sigortalının sigorta süresi içerisinde vefat etmesi durumunda, süre sonundaki garanti (teknik faizli tutar) edilen birikim tutarı ödenir. Bu nedenle sigortalının vefat teminatı ilk yıldan itibaren süre sonunda verilmesi garanti olan birikim tutarına eşittir.

Yatırımlı Hayat Sigortası’na Kimler Katılabilir?

Yaşı 18-60 yaş arasındaki herkes (risk kabul şartlarına uyan) bu sigortaya katılabilir.

Sigorta Primleri

Sigortalının primleri, sigortalının başlangıç tarihindeki yaşına ve birikim süresine bağlı olarak, sigorta kapitalinin teknik esaslarda belirtilen emsallerle çarpılmasıyla hesaplanır.

Bu sigortada, sigortalının primleri ve teminatları yıllar itibarıyla değer kaybına uğramasın diye Amerikan Doları ($) ve Euro (EUR)’ya endekslenmiştir.

Yatırımlı Hayat Sigortası’nın Sağladığı Teminatlar

Sigorta Süresi İçindeki Teminatlar

 Önemli Noktalar

Vefat Teminatı

Yatırımlı Hayat Sigortası muhtelif bir sigorta olduğundan, sigorta süresi içinde, yani sigortalının emekli olmak veya toplu parasını almak için belirlediği süre dolmadan sigortalının her türlü vefatı (kaza ve hastalık) halinde poliçede yazılan tazminat tutarı vefat tarihine kadar poliçeye aktarılmış kar payı ile birlikte lehdar(lar)a ödenmektedir.

Tazminat ödemeleri, dosyanın tamamlanma tarihindeki kur Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden yapılır.

Bu üründe sadece vefat teminatı verilmekte olup maluliyet teminatları yoktur.

Sigorta Süresi Sonundaki Teminatlar

Sigortalı, sigortayı yaptırırken seçtiği sürenin sonunda, o güne kadar yatırdığı birikime kalan tutar ile bu birikimlerden elde edilen yatırımlardan oluşan kar paylarını yine kendisinin seçeceği şekilde geri alır.

Bu birikimleri, toplu para olarak defaten alabileceği gibi, isterse sigorta süresinin bitiminden 6 ay önce bildirmek koşuluyla ömür boyu emekli maaşı da alabilir.