Uzun Ömür Sigortası

Uzun Ömür Sigortası yaptırın, uzun ve sağlıklı bir yaşamın keyfini sürün…
Uzun Ömür Sigortası
 Uzun Ömür Sigortası, sigortalının kendi belirlediği süre ve kendi belirlediği tutarlarda vefat teminatı, kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatı sağlayan sigorta türüdür. Tek prim ödemeli uzun ömür sigortası ve yıllık prim ödemeli uzun ömür sigortası seçenekleri sayesinde sigortalı kendine en uygun olan sistemi belirleyebilir.
Uzun Ömür Sigortası’na Kimler Katılabilir?

18 – 60 yaş arasındaki, risk kabul esaslarına uyan herkes bu sigortaya katılabilir.

 Sigorta Primleri

Sigorta primleri, sigortalının yaşına, sigorta süresine ve seçilen teminata bağlı olarak değişebilir. Sigorta primi tek ödemede, yıllık prim ödemelide ise süre boyunca sabit prim halinde tahsil edilmektedir.

Bu sigortada sigorta teminatları ve primleri TL, USD, EURO’ya endekslenmiştir.

Sigorta primi, tek prim ödemeli seçildiğinde tamamı peşin, yıllık prim ödemeli seçildiğinde aylık 50 TL’nin altına düşmemesi koşuluyla aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemler şeklinde ödenmektedir

 Önemli Noktalar

Uzun Ömür Sigortası’nın Sağladığı Teminatlar
Hayat Teminatları
Vefat Teminatı

Sigortalının vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen teminat tutarının tümü, sigortalının belirlediği menfaattar(lar)a ödenir. Tazminat ödemeleri riskin gerçekleştiği günkü Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden yapılır. Sigortalının vefatı halinde sigorta sona ermektedir.

Kaza Veya Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı (isteğe bağlı)

Sigortalının bir kaza veya hastalık sonucu tam ve daimi malul olması durumunda poliçede belirtilen teminat tutarının tümü, kısmi ve daimi maluliyeti durumunda ise maluliyet derecesine göre teminatın %’si oranına bağlı oluşacak olan tazminat sigortalıya ödenir. Bu teminat vefat teminatı ile birlikte ve aynı değerde alınabilir. Sigortalının tam malul olması ve Maluliyet Teminatı’nın ödenmesi halinde sigorta sona ermektedir.

Tur Assist Teminatı (isteğe bağlı)

Tur Assist Teminatı, Uzun Ömür Sigortası ile ek prim ödenerek satın alınabilir. 1 USD, EURO veya 1.5 TL prim ödediği taktirde, sigorta ettirene Tur Assist Teminatı verilmektedir.