Kobi Sorumluluk Sigortası

KOBİ Sorumluluk Sigortası ile şirket içinde ve dışında, çalışanlarınızın başına gelebilecek kazalardan, mesleki hastalıklara hatta üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlara kadar iş yeriniz tek bir poliçe ile güvence altında.
KOBİ Sorumluluk Sigortası ile size sunduğumuz teminatlar:
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı ile siz veya çalışanlarınız tarafından iş yerinizde üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni zararlar ile üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar,
 • İşveren Mali Sorumluluk Teminatı ile çalışanlarınızın yaptıkları iş esnasında meydana gelebilecek bedeni zararlar, çalışanlarınızın taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalar, meslek hastalıkları ve gıda zehirlenmeleri gibi riskler,
 • Mesleki Sorumluluk Teminatı ile iş yerinizin veya çalışanlarınızın faaliyetlerini gerçekleştirmeleri esnasında hata, ihmal ya da kusur neticesinde sebep olabilecekleri hukuki sorumluluklar,
 • Ferdi Kaza Teminatı ile kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık durumları,
 • Hukuksal Koruma Teminatı ile hukuksal uyuşmazlıklar ve KOBİ Asistans Hizmetleri.
KOBİ Sorumluluk Sigortası ile sahip olacağınız avantajlar;
 • 7 farklı limit alternatifi,
 • Teminat alternatiflerine, personel sayısına ve faaliyet alanına göre değişen primler,
 • Peşin ödemede 5% indirim,
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları bir arada,
 • İşletmede çalışan personeller de Ferdi Kaza Sigortası kapsamında güvence altındadırlar,
 • İşçi-işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar ve taşınmaz mala bağlı hukuksal uyuşmazlıklar Hukuksal Koruma teminatı kapsamında güvence altındadır,
 • KOBI’lere özel Asistans hizmeti verilmektedir.

 Önemli Noktalar

İşyerinizde ihtiyacınız olan tüm sorumluluk sigortalarına tek bir poliçe ile sahip olabilirsiniz.

Hem işveren olarak sizin çalışanlarınıza karşı olan mali sorumluluğunuzu, hem sizin ve çalışanlarınızın mesleki sorumluluklarını, hem de üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları güvence altına almaktayız.

İşveren mali sorumluluk teminatı sayesinde artık çalışanlarınızın başlarına gelebilecek kazalardan dolayı yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalmayacaksınız.

İşletmeniz ve tüm çalışanlarınız kazalara karşı da güvence altına alınmaktadır.

Hukuksal koruma teminatı işçi-işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar ve taşınmaz mala bağlı hukuksal uyuşmazlıklarda güvence sağlamaktayız.

KOBİ’lere özel asistans hizmetleri sağlamaktayız.

Personel sayınız arttıkça sahip olacağınız indirim oranları da artmaktadır.

Her işletmenin ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla çok çeşitli limit alternatifleri sunmaktadır.