Vıp Finans Sigortası

VIP Finans Sigortası; 18 yaşından büyük kişilerin, düzenli ödenecek “ömür boyu gelir” sahibi olmak için kendilerince belirlenecek bir yaşa ulaştıklarında bu arzularının istekleri doğrultusunda gerçekleşmesine olanak sağlayan bir sigorta sistemidir.
VIP Finans Sigortası Sigorta Primleri

Bu sigorta tek prim ödemeli bir sigortadır.

Minimum sigorta primi 3.000 US$ / EURO veya 4.500 TL dir.

Primler teminat endeksi olarak seçildiği belirtilen US$, EURO veya Türk Lirası para birimlerinden bir tanesi cinsinden ve tek prim halinde ödenmektedir.

Dövize endeksli sigortalarda işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak da ödenmektedir.

 Önemli Noktalar

Teminat Seçenekleri
A- Ömür Boyu Aylık Gelir:

Sigortalı kişinin yaşı, sigorta süresi ve ödenen prim esas alınarak, teknik esaslar dahilinde hesaplanan ve poliçede belirtilen yıllık gelirin 1/12 si ödenecek aylık gelire esas teşkil ermektedir.

Sigorta süresince her yıl belirlenecek Yıllık Verimlilik Oranları’nda artırılacak bu aylık gelirler sürenin dolması ile ödenmeye başlanır. Sigortalı yaşadığı sürece ödenmeye devam eder, vefatla sona ermektedir.

B- Eş’e Devam Edecek Ömür Boyu Aylık Gelir:

Bu teminat seçeneğinin tercih edilmesi halinde; aylık gelire hak kazanma tarihinden itibaren aylık gelir ödemeleri başlar ve sigortalı yaşadığı süre boyunca kendisine ödenir. Sigortalının vefatından sonra bu aylık gelir aynı şekliyle (hayatta ise) dul eşine ödenmeye devam eder. Ancak dul eşin tekrar evlenmesi veya vefat etmesi durumunda aylık gelir ödemesi sona ermektedir.

C- İlk 10 Yılı Ödeme Garantili Ömür Boyu Aylık Gelir:

Bu teminat seçeneğinin seçilmesi durumunda; aylık gelire hak kazanma tarihinden itibaren aylık gelir ödemeleri başlar ve ilk 10 yıl içinde sigortalı vefat etse de garanti edilen 10 yıllık süre doluncaya kadar lehdarlarla ödenmeye devam eder. Ödeme garantisi olan ilk 10 yıllık sürede vefat olmaz ise aylık gelir ödemeleri ömür boyu devam eder, vefatla sona ermektedir.

D- Toplu Ödeme:

Bu teminat seçeneğinin tercih edilmesi halinde; sigortalı kişinin yaşı, belirlediği sigorta süresi ve ödenen prim esas alınarak, teknik esaslar dahilinde hesaplanan ve poliçede belirtilen toplu ödeme değeri sigortalıya ödenerek sigorta sona erdirilmektedir.

E- %50 Ömür Boyu Aylık Gelir ve %50 Toplu Ödeme:

Bu teminat seçeneğinin tercih edilmesi durumunda; süre sonunda sigortalıya toplu ödeme meblağının % 50’si derhal ödenmekle birlikte, Ömür Boyu Aylık Gelir miktarlarının %50’leri sigortalı yaşadığı müddetçe ödenir ve sigortalının vefatı ile sona ermektedir.

F- Süre İçinde Vefat:

VIP Finans Sigortası’nda; sigorta süresi içinde sigortalının beklenmeyen kaybı halinde, ödenmiş olan prim kazanılmış kar payı ile birlikte lehdarına ödemek suretiyle sigorta sona erdirilmektedir.