Yangın Sigortaları

Ticari Risk Sigortaları, Yangın Abonman Sigortaları ve Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortaları
Ticari Risk Sigortaları:

Ticari faaliyetlerinizi yürüttüğünüz işyerinizin binasını, demirbaş ve emtiasını, yangın,yıldırım infilak, hırsızlık, sel ve su baskını, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler, dahili su, fırtına, yer kayması, taşıt çarpması, kar ağırlığı, kasa yangın ve hırsızlık, yangın infilak mali sorumluluk, cam kırılması, ve deprem risklerine karşı güvence altına alan geniş kapsamlı sigortadır. Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmektedir.

 Önemli Noktalar

Yangın Abonman Sigortaları:

Yangın Abonman Sigortası, işyeri veya deponuzda bulunan mal ve emtialarda dönemsel büyük değişikliler söz konusu ise geçerli olabilecek bir sigortadır. Poliçe dönemler içinde oluşabilecek en yüksek sigorta bedeli üzerinden düzenlenir. 3 ayda bir değişiklik gösteren sigortalı malların ve emtiaların stok bedeli bildirilerek poliçede yer alan değerler güncellenir. Bu sayede, stoklarda bulunan miktar kadar prim ödemesi yaparken mal bedelindeki değişikliklerin olduğu dönemlerde olası hasarlara karşı da poliçenizde belirtilen maksimum sigorta bedeline kadar teminat almış olursunuz. Bu sigorta da Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmektedir.

 

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortaları:

İşyerinizin yangın veya poliçenizde teminat verilen diğer riskler sonucu, oluşabilecek maddi hasarlarda üretim kapasitesinin düşmesi yada işin durmasından doğacak kayıpları ki bu kayıplar, poliçenizde belirtilen tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciro düşmesi, masraf artışı vb. kayıplardır kâr kaybı sigortası tarafından karşılanmaktadır.