Nakliyat Sigortaları

Emtea Sigortası, Kıymet Sigortaları, Tekne Sigortası ve Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
Emtea Sigortası:

Kara-hava-deniz yolu ile nakledilen malların, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alır. İsteğe bağlı olarak Depoda Bekleme Teminatı, Aktarma Teminatı, Başlangıç Sevkiyatı, Bitiş Sevkiyatı ve Harp Grev teminatlarına karşı da güvence sağlanmaktadır.

Institute Cargo Clauses ( A ) – Tüm Riskler (Geniş Kapsamlı Teminat):

Taşınan yükün çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararlara karşı koruma sağlar. Yükleme, boşaltma ve kısmı hasarlarda teminata dahildir.

Institute Cargo Clauses ( C )- Dar Kapsamlı Teminat:

Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararlara karşın sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir.

 

Tam Ziya Klozu:

Taşınan araçla malın birlikte tamamen hasarlanması ve kullanılmaz hale gelmesi haline karşı güvence vermektedir.

Kıymet Sigortaları:

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kağıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları güvence altına almaktadır.

Tekne Sigortası:

Tekne sahibi sigortalanabilir menfaatlerini her türlü deniz rizikolarına (fırtına, çarpışma, batma, karaya oturma), yangına, baratarya, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve harp rizikosuna karşı sigortalatabilir.

 Önemli Noktalar

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası:

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili mali sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına almaktadır.