Tıp Mensupları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıp Mensupları Mesleki Sorumluluk Sigortası, kamu ve özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, muayenehanelerde ve sair yerlerde hastalara tıbbi hizmet vermeye yetkili ve görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca tanımlanmış kişilerin mesleklerini ifa ederken hastalarına verdiği mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun daha da ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yöneltilecek tazminat taleplerini karşılamaktadır.
Sağlık Mesleki Mesuliyet Sigortası

Sağlık Mesleki Mesuliyet Sigortası, sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı da korur. Sigortalının kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşmesi halinde kendisine poliçede belirtilen tutarlar çerçevesinde ödeme yapılır.

  • Uzmanlık alanlarına göre belirlenmiş 3 farklı mesleki risk sınıfı,
  • 100.000 EUR’a kadar teminat alternatifleri,
  • Yüksek bedelli ferdi kaza sigortası teminatları,
  • Dövize endeksli teminat bedelleri,
  • Sigorta bitim tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde tazminat talebinde bulunabilme,
  • Ödeme alternatiflerine göre indirim.

 Önemli Noktalar

Hekim mesleki sorumluluk teminatı sayesinde artık hastalarınıza verdiğiniz mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Sigortanızın bitim tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Mesleki risk gruplarına göre farklılaşan fiyatlar sunmaktayız.

İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayabilmek için çok sayıda limit alternatifi sunmaktayız.

Başınıza gelebilecek kazalara karşı yüksek Ferdi Kaza teminatı limitleri sunmaktayız.