YÜKÜM GÜVENDE – Nakliyat Sigortası

(Kamyon Klozu)

Bu sigorta, kamyon veya treylerin, karayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme çarpması, çarpışması,devrilmesi, yanması ,yıldırım, sel, dere taşması, çiğ, toprak ve dağ heyelani, köprü yıkılması ve yol çökmesi, taşınan emtianın zarar görmesi durumunu teminat altına alır.

Yükleme, Aktarma, Boşaltma sırasında gerçekleşecek riskler teminat haricidir.

Sigorta, malların nakledilmek üzere; kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen mahalle varışı ile sona erer.

İşbu sigorta araçla beraber taşınan ürünün uğrayacağı zararları kapsamaktadır. Sadece ürünün uğrayacağı zararlar teminat kapsamında değildir.

Satın almak için tıklayınız.