Leasing Sigortası

Leasing All Risks Sigortası, leasing şirketlerinin yoğun olarak kullandığı ve kiralama yolu ile alınan cihaz veya makinelerin çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında oluşabilecek hasarlar nedeni ile ortaya çıkan tamirat ve ikame masraflarını karşılar.
Leasing Sigortası

Ayrıca, Deprem, Sel/su Baskını, G.L.K.H.H.T., Yangın ek teminatlara karşı da güvence sağlar. Bu poliçe ile isteğe bağlı olarak Ticari malı alan firma sahibi ya da ortakları Ferdi Kaza sigortası kapsamında güvence altına alınabilir.

Sigorta teminatının geçerli olması için cihazın leasing sözleşmesi ile kiralanmış olması, makinenin yaşının 5 veya 5 yıl doldurmamış olması, bakım anlaşmasının bulunması şartları aranmaktadır

Poliçenin teminat süresi leasing sözleşmesinin süresi kadardır.

Leasing Sigortası ile sigortalanan bedel cihazın yeni alım bedelidir.

 Önemli Noktalar

Kiralama yolu ile alınan cihaz veya makinelerin çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında oluşabilecek hasarlar nedeni ile ortaya çıkan tamirat ve ikame masraflarını güvence altına almaktayız.

Cihazlarınızın yeni alım bedelini sigortalamaktayız.