Kaza Sigortaları

Emniyeti Suistimal, Taşınan Para, İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları ve Depocu Mali Mesuliyet Sigortaları
Emniyeti Suistimal

İşyerinizde çalışan, size ait para ve kıymetli evrakları veya para ile ölçülebilen mallarınızı çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık ile bunlara sahip olmak için yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde, uğrayacağınız zararı karşılamaktadır.

Taşınan Para

Taşınan para ve kıymetlerinizin;

Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit ve tecavüz veya zor kullanarak oluşacak gasp ve hırsızlık,

Nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık,

Nakil esnasında mücbir sebepler neticesinde oluşabilecek kayıplara karşı teminat altına alır.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları:

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları ile ilgili olarak işverenden talep edilebilecek zarar ziyan ve tazminat talepleri neticesinde hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder. Ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de ödenmektedir.

  • Servisle nakil esnasında kazalar,
  • Seyahatler esnasında karşılaşılabilecek kazalar,
  • Meslek hastalıkları teminat kapsamına eklenebilir.
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları:

Sigortalı olarak sizi sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının tehlikede olması; üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin etmektedir.

 Önemli Noktalar

Depocu Mali Mesuliyet Sigortaları:

Bu poliçe 3. Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları ve ek maddeleri dahilinde, sigortalının depolarında emaneten depolanmış olan üçüncü şahıslara ait her nevi makine tesis ve emtiaların sadece depolar içinde fork liftler ve tavana asılı bulunan vinç sistemleri ile depo içinde bir yerden bir yere veya araçlara yüklenmesi indirilmesi ve stoklama istifleme esnasında sigortalının kusuruna atfolunacak olaylara karşı teminat altına alınmaktadır.

3. Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları Madde 3A 8a) hilafına, 3. Şahıslara ait olup, sigortalının ihtimamına terk edilen malların uğrayacağı zarar ve ziyandan doğan talepler sigorta teminatına dahildir.