Doğalgaz Paket Sigortası

Montaj Tüm Riskler Teminatı,Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı ve Makine Kırılması Teminatı ile Doğalgaz Paket Sigortaları
Doğalgaz Paket Sigortası

Doğalgaz bina iç tesisatı proje/yapım/dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (Sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden oluşabilecek; tesisatta meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Ayrıca sigorta konusu tesisatın montaj işlemi ve tecrübe işlemi tamamlandıktan sonra, kullanımı süresinde tesisatta meydana gelebilecek ve garanti teminatı kapsamı dışındaki hasarları teminat altına almaktadır.

 Önemli Noktalar

Doğal Gaz Paket Sigortası ile size sunduğumuz teminatlar:

Montaj Tüm Riskler Teminatı:

Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin etmektedir.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı:

Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararları sözleşme bedeline kadar temin etmektedir.

Makine Kırılması Teminatı:

Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin etmektedir.

Doğalgaz Paket Sigortası sertifikalı doğalgaz bina iç tesisatı proje-yapım-dönüşüm montajı hizmetleri veren firmalara yöneliktir.

Doğalgaz tesisatında meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini güvence altına almaktayız.

Tek poliçede doğalgaz bina iç tesisatı montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde firmanın ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden oluşabilecek; tesisatta meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini güvence altına almaktayız.

Toplam poliçe süresi 2 ay montaj olmak üzere 14 ay’dır.

Ek prim ile montaj süresini uzatabilirsiniz.